W co wierzymy?


Wierzymy:

 • w nieomylność całości Pisma Świętego,
 • w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego,
 • w Jezusa Mesjasza Syna Bożego, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii,
 • w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i zmartwychwstanie w ciele,
 • w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście,
 • w zbawienie wieczne jako dar Bożej łaski, dostępny na podstawie wiary,
 • w potrzebę nowonarodzenia, czyli podjęcia osobistej decyzji o nawróceniu się do Boga,
 • w potrzebę chrztu wiary przez zanurzenie w wodzie jako aktu potwierdzającego duchowe nawrócenie,
 • w chrzest w Duchu Świętym,
 • w uzdrowienie chorych przez wiarę w Jezusa Chrystusa,
 • w wieczne życie i wieczne potępienie.