Nasz zbór


27.12.2011

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul Czarnieckiego 19

Nabożeństwo niedzielne:

  • god z.10.00

Rada zboru:

  • Pastor Leszek Kotulski
  • Starszy Zboru Zbigniew Kotulski