Kontakt


Wspólnota Ewangeliczna we Włoszczowie
ul.Czarnieckiego 19
29 - 100 Wloszczowa

Wpis do Rejestru Kościołów: Dział A, poz.25.

Formularz kontaktowy